Sledovatelnost

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ukládá ve článku 18 obecnou povinnost provozovatelů potravinářských podniků …

Standard IFS Wholesale/Cash & Carry

V poslední době zaznamenávám zvýšený zájem o zavedení požadavků standardu IFS Wholesale/Cash & Carry, který byl vyvinut pro velkoobchody a velkoobchody Cash & Carry. Standard je zveřejněný od roku 2010, v současné době ve verzi č. 2 a spadá pod …

IFS Food v8 – přehled změn

Nová verze standardu IFS Food byla zveřejněna v dubnu 2023. Přechodné období z IFS Food 7 na IFS Food 8 začíná 1. října 2023. Od 1. ledna 2024 budou audity IFS Food verze 8 povinné. V případě neohlášených auditů musí …

SZPI: Hygienické požadavky na výrobu potravin

Obecná pravidla a požadavky na hygienu jsou obsaženy v tzv. hygienickém balíčku, tj. souboru právních předpisů, které v samém základu upravují podmínky, které provozovatel potravinářského podniku (dále jen PPP) musí splňovat, aby zajistil výrobu zdravotně nezávadných potravin. Každý PPP by …

Chráněné zeměpisné označení (CHZO)

CHZO je označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu či místa.

U zeměpisného označení je postačující, aby pouze některá fáze výroby (výroba, zpracováni nebo příprava) potraviny nebo zemědělského výrobku proběhla ve vymezeném území. Název regionu, určitého místa nebo …

Sledovatelnost

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ukládá ve článku 18 obecnou povinnost provozovatelů potravinářských podniků…

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Materiál nebo předmět, který je určen i pro nepřímý styk s potravinami, musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení …