Správná výrobní a hygienická praxe

2490 

Kategorie:

Popis

Pro pracovníky z oblasti potravinářství, výroby potravinářských obalů, kosmetiky a farmacie

Chcete mít přehled o požadavcích v souladu se zásadami Good Manufacturing Practice (GMP). Seznámím vás se základními hygienickými pravidly, které je nutné dodržovat tak, abyste neměli problémy se Státní veterinární správou a SZPI. Dozvíte se, jaké jsou požadavky na prostory, zařízení a suroviny, osobní hygienu a sanitaci, ochranu proti škůdcům, údržbu a řízení cizích předmětů. Na fotografiích Vám ukáži neshody, které se ve výrobních provozech nejčastěji objevují a které je nutné elimininovatl.

Účastníkům je vystaveno osvědčení potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasílám ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Videoškolení je rozděleno do 6 částí, celková délka 2:25 hod.