ÚVOD

EXTERNÍ MANAŽER KVALITY

Zabezpečím specializované činnosti interního manažera kvality v potravinářství – tvorba a rozvoj systému kvality, zpracování dokumentace, příprava na certifikace, interní audity a školení.

HACCP – ZPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY

Zpracuji příručku a systém HACCP na míru vašeho provozu, zavedu systém kritických kontrolních bodů, vypracuji potřebnou dokumentaci a proškolím zaměstnance.

IFS, BRC, FSSC, TESCO – ZAVEDENÍ POŽADAVKŮ

Zavedu kompletní systém a dokumentaci vyžadující oborové normy kvality IFS Food v7, IFS HPC, FSSC 22000, BRC Food 8, BRC packaging v6 a standardy obchodních řetězců (Tesco, Unilever, PepsiCo).

DERATIZACE, DEZINSEKCE, DEZINFEKCE

Nastavím pravidelná opatření k zabránění kontaminace způsobené zvířaty, škůdci a mikroorganismy a propojím s příslušnou legislativní evidencí a interní dokumentací.

PŘÍPRAVA NA CERTIFIKAČNÍ AUDIT

Připravím provoz k prověření certifikačním auditem dle oborových standardů kvality nebo externích auditů obchodních řetězců.

AUDITY VÝROBNÍCH PROVOZŮ

Provedu nezávislé interní a dodavatelské audity dle požadavků oborových standardů kvality (IFS Food v7, IFS HPC, FSSC 22000, BRC Food 8, BRC packaging v6) a obchodních řetězců (TESCO, Unilever).

MENTORING MANAŽERŮ KVALITY

Předám své zkušenosti a znalosti, přinesu svůj vlastní pohled na řešení situace v přirozeném prostředí vašeho provozu, zaučím absolventa nebo nově nastupujícího manažera kvality bez praxe.

ŠKOLENÍ SYSTÉMŮ KVALITY

Proškolím zaměstnance v oblastech požadavků kvality v prostorách vaší firmy nebo na veřejných, otevřených kurzech.

DOKUMENTACE PRO MALÉ PROVOZY

Zpracuji pro váš provoz balíček základních dokumentů pro oblast kvality výroby – provozní řád, hygienický řád, sanitační řád, HACCP, plány toků, řízení alergenů, kontrola pitné vody.

REFERENCE

NAPSALI O NÁS