O NÁS

10 let se věnuji poradenství, provádím audity, školení a konzultace ve standardech týkajících se řízení kvality v potravinářství a příbuzných oborech.

Externě zabezpečím specializované činnosti manažera kvality v potravinářství – tvorba a rozvoj systému kvality, zpracování a revize dokumentace, příprava na certifikace, interní a dodavatelské audity, podpora při vývoji nových produktů, DDD aj..

Poskytuji poradenství potravinářským a příbuzným společnostem plánující certifikaci či recerfifikaci podle norem a standardů kvality IFS Food 6.1 resp. 7, IFS HPC (non food), BRC Food 8, FSSC 22 000, BRC packaging verze6 nebo požadavků Tesco Standards.

Proškolím zaměstnance v oblasti standardů kvality (HACCP, BRC, IFS, Tesco Standard, FSSC), správné výrobní a hygienické praxe, hygienického minima, řízení alergenů, řízení cizích předmětů, interního auditora systému aj..


Dřívější pozice:

5 let auditor pro certifikační společnost SAI Global Czech. Audity dle standardů pro výrobu potravin Tesco, Unilever, PepsiCo, dále standardů pro výrobu primárních obalů, konkrétně Unilever, PepsiCo a to jak v Česku, tak zahraničí (Polsko, Litva, Turecko, Maďarsko, Velká Británie, Rakousko, Belgie, Francie aj.).

8 let jsem pracovala v oblasti výroby fermentovaných mléčných výrobků v mezinárodní společnosti Yoplait Czech. Během působení nejdříve na pozici manažera pro vývoj/výzkum a později ředitele kvality. Zodpovědná za kontrolu a řízení systému kvality, bezpečnost potravin na evropské úrovni, certifikace dle požadavků norem ISO, HACCP, standardů IFS, BRC, TESCO UK a dále vývoj nových výrobků včetně analýzy potravinářské legislativy.