ŠKOLENÍ IFS, BRCGS, FSSC 22 000

Bezpečnost potravin je důležitá pro všechny potravinářské provozy. Splnit požadavky všech standardů je velmi náročné. Školení jsou určena pracovníkům potravinářských podniků a výrobců obalů (obaly určené zejména pro přímý kontakt s potravinami). Vhodné zejména pro pracovníky zodpovědné za kvalitu, hygienu a vývoj, vedoucí a členy týmu HACCP a všechny, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o management kvality.

Osobně provádím interní školení zaměstnanců ve vaší firmě ve všech oblastech poskytovaných služeb:

V rámci firemních seminářů kladu důraz na:

  • plné přizpůsobení obsahu semináře potřebám společnosti a jeho sestavení na míru podle typu výroby, reklamací, neshod, nejčastěji se opakujících problémů aj.
  • řešení zcela konkrétních situací přímo v pracovním prostředí vaší společnosti
  • možnost řešit a konzultovat firemní záležitosti
  • nejčastější neshody při auditech
  • praktické ukázky aplikací požadavků s pomocí fotodokumentace a řešení modelových situací
  • nastínění nejlepších variant řešení problematických požadavků standardů

Napište nám