MENTORING MANAŽERŮ KVALITY

Máte na pozici manažera kvality nováčka, který právě nastoupil do zaměstnání nebo byl přeložen z jiného místa v podniku?

Předám mu vlastní zkušenosti a znalosti, přinesu svůj vlastní pohled na řešení situace v přirozeném prostředí vašeho provozu, připravím ho k tomu, aby v budoucnu dosahoval lepších výsledků v oblasti řízení kvality potravin a zvládal samostatně obtížnější úkoly a výzvy.

Společně s menteem, dle aktuální potřeby společnosti:

  • nastavíme systém kvality a kontroly dle mezinárodních a oborových standardů a legislativy;
  • vytvoříme, zrevidujeme potřebnou dokumentaci, nastavíme ji na míru vaší provozovně;
  • zavedeme systém HACCP na míru provozu;
  • připravíme provoz k prověření nezávislým certifikačním auditem dle standardů kvality IFS Food, BRCGS Food, FSSC 22000, BRCGS Packaging Materials, Tesco Standards aj.;
  • nastavíme opatření k zabránění kontaminace způsobené zvířaty, škůdci a mikroorganismy (DDD);
  • proškolíme zaměstnance v oblastech požadavků kvality aj..

Jak mentoring manažera kvality funguje?

Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře mentora a mentee (mentorovaného), kde předávám své zkušenosti a znalosti a působím jako průvodce menteeho v oblasti kvality výroby v potravinářství. Díky přirozenému sdílení dovedností, které probíhá na pracovišti vašeho provozu, pomohu menteemu nalézt správné řešení, dosáhnout vytyčeného cíle a stanovených úkolů.

Napište nám