DOKUMENTACE PRO MALÉ PROVOZY

Vhodné pro malé potravinářské provozy, farmy, regionální výrobce potravin, restaurace, jídelny, stánky rychlého občerstvení, kavárny, kiosky, které nemají mnoho času zabývat se legislativními požadavky a mohou se koncentrovat pouze na svou hlavní činnost.

Vyřeším za vás potřebnou dokumentaci, nastavím ji na míru vaší provozovně.

Balíček základních dokumentů obsahuje:

  • Příručka HACCP
  • Provozní řád a jeho přílohy (Záznam o školení)
  • Hygienický řád a jeho přílohy (Pravidla pro návštěvy a externí zaměstnance, Žádost o provedení prohlídky pracovně lékařské péče)
  • Sanitační řád a jeho přílohy (Záznamy čištění, Sanitační plány)
  • Kontrola škůdců (DDD)
  • Řízení alergenů
  • Kontrola pitné vody
  • Plány toků

Součástí zhotovení dokumentace je prohlídka provozu, definování neshod a doporučení k jejich odstranění.

Napište nám