AUDITY VÝROBNÍCH PROVOZŮ

NECHTE SI POSOUDIT PROVOZ PŘED CERTIFIKAČNÍM AUDITEM A ODSTRAŇTE JEŠTĚ POSLEDNÍ NEDOSTATKY TAK, ABYSTE MĚLI JISTOTU JEHO ZÍSKÁNÍ.

Provedu nezávislé interní a dodavatelské audity, které vedou ke zvyšování kvalitativních standardů provozoven. Ty jsou vyžadovány oborovými standardy a stále více na ně kladou důraz i obchodní řetězce.

Posoudím váš provoz nebo provoz vašeho dodavatele dle norem IFS Food v7, IFS HPC, IFS Logistics, BRC Food, FSSC 22000, BRC packaging v6, Tesco Standard, identifikuji neshody, doporučím nápravná a preventivní opatření, pomohu s jejich implementací.

V rámci auditu konkrétně posuzuji:

  • politiku kvality, závazek vedení organizace, přezkoumání vedení, cíle společnosti
  • HACCP (výrobní diagram, analýza nebezpečí, HACCP tým, CP/CCP)
  • příručku bezpečnosti a kvality
  • specifikace hotových produktů
  • prohlídka provozu (hygiena personálu, sanitace, prohlídka skladů, údržbářské dílny, denní místnost, uložení čisticích prostředků, maziv, uložení odpadů)
  • řízení procesu (kontrola provozních záznamů)
  • řízení cizích předmětů (záznamy z kontrol registrů skla/tvrdých plastů, kovů, nožů, řízení dřeva)
  • venkovní prostory (vč. kuřáckého koutku, venkovních skladů, uložení odpadů, ochrana před škůdci)
  • šatny pro zaměstnance, sociální zázemí, ochranné oděvy
  • expedici a dopravu
  • údržbu (plány preventivní údržby, záznamy, mazací plány)
  • ochranu před škůdci (plány, záznamy)
  • nakupování (schvalování/hodnocení dodavatelů, hodnocení služeb dodavatelů, audity dodavatelů)
  • školení a kvalifikaci (popisy práce, plán školení, záznamy, zdravotní prohlídky)
  • kalibraci a verifikaci měřicích a kontrolních zařízení
  • zákaznické reklamace (řešení reklamací, nápravná opatření)
  • interní audity, kontroly závodu (plnění nápravných opatření)
  • řízení incidentů odvolání a stahování produktu
  • řízení neshodného produktu, nápravná opatření
  • řízení potisku obalů (v případě BRC packaging v6)
  • obranu závodu
  • postup pro prevenci falšování

Součástí auditu je „test sledovatelnosti“ (dohledatelnost šarží použitých surovin a obalového materiálu pro vybraný výrobek po zadání jeho data spotřeby/data minimální trvanlivosti).

Audity výrobních provozů jsou jednodenní. V průběhu auditu je pořizována fotodokumentace, která se objeví v závěrečné zprávě. Ideální je následné použití fotek neshod ke školení zaměstnanců.

Napište nám