AUDITY VÝROBNÍCH PROVOZŮ

NECHTE SI POSOUDIT PROVOZ PŘED CERTIFIKAČNÍM AUDITEM A ODSTRAŇTE JEŠTĚ POSLEDNÍ NEDOSTATKY TAK, ABYSTE MĚLI JISTOTU JEHO ZÍSKÁNÍ.

Provedu nezávislé interní a dodavatelské audity, které vedou ke zvyšování kvalitativních standardů provozoven. Ty jsou vyžadovány oborovými standardy a stále více na ně kladou důraz i obchodní řetězce.

Posoudím váš provoz nebo provoz vašeho dodavatele dle norem IFS Food v7, IFS Wholesale/Cash & Carry, IFS HPC, IFS Logistics, BRCGS Food, FSSC 22000, BRCGS Packaging Materials v6, Tesco Standard, identifikuji neshody, doporučím nápravná a preventivní opatření, pomohu s jejich implementací.

V rámci auditu konkrétně posuzuji:

  • politiku kvality, závazek vedení organizace, přezkoumání vedení, cíle společnosti
  • HACCP (výrobní diagram, analýza nebezpečí, HACCP tým, CP/CCP)
  • příručku bezpečnosti a kvality
  • specifikace hotových produktů
  • prohlídka provozu (hygiena personálu, sanitace, prohlídka skladů, údržbářské dílny, denní místnost, uložení čisticích prostředků, maziv, uložení odpadů)
  • řízení procesu (kontrola provozních záznamů)
  • řízení cizích předmětů (záznamy z kontrol registrů skla/tvrdých plastů, kovů, nožů, řízení dřeva)
  • venkovní prostory (vč. kuřáckého koutku, venkovních skladů, uložení odpadů, ochrana před škůdci)
  • šatny pro zaměstnance, sociální zázemí, ochranné oděvy
  • expedici a dopravu
  • údržbu (plány preventivní údržby, záznamy, mazací plány)
  • ochranu před škůdci (plány, záznamy)
  • nakupování (schvalování/hodnocení dodavatelů, hodnocení služeb dodavatelů, audity dodavatelů)
  • školení a kvalifikaci (popisy práce, plán školení, záznamy, zdravotní prohlídky)
  • kalibraci a verifikaci měřicích a kontrolních zařízení
  • zákaznické reklamace (řešení reklamací, nápravná opatření)
  • interní audity, kontroly závodu (plnění nápravných opatření)
  • řízení incidentů odvolání a stahování produktu
  • řízení neshodného produktu, nápravná opatření
  • řízení potisku obalů (v případě BRCGS Packaging Materials v6)
  • obranu závodu
  • postup pro prevenci falšování

Součástí auditu je „test sledovatelnosti“ (dohledatelnost šarží použitých surovin a obalového materiálu pro vybraný výrobek po zadání jeho data spotřeby/data minimální trvanlivosti).

Audity výrobních provozů jsou jednodenní. V průběhu auditu je pořizována fotodokumentace, která se objeví v závěrečné zprávě. Ideální je následné použití fotek neshod ke školení zaměstnanců.

Napište nám