PŘÍPRAVA NA CERTIFIKAČNÍ AUDIT

Na základě naší spolupráce proběhne audit kvality bez starostí a problémů, což dokladuje dosavadní 100 % úspěšnost získání příslušného certifikátu.

Komplexně připravím vaši společnost na certifikaci dle mezinárodních a oborových standardů kvality IFS Food 6.1, IFS HPC Standard, IFS Logistics, FSSC 22000, BRC Food 8, BRC packaging verze 6, Tesco Standard, Unilever, PepsiCo a zavedení systému kritických bodů HACCP:

  • konzultační a metodická podpora při zavádění požadavků standardu
  • posouzení provozu dle požadavků normy
  • identifikace neshod
  • návrhy doporučení k odstranění neshod
  • vytvoření/revize dokumentace dle standardu
  • školení pracovníků
  • interní předaudit v rozsahu standardu
  • účast při certifikačním auditu

Napište nám