Obchodní podmínky

Základní informace

Naším cílem je maximální spokojenost zákazníka. Pravidelně provádíme průzkum světového trhu a snažíme se vám nabídnout atraktivní a kvalitní zboží za odpovídající cenu.

Prodávající – provozovatel serveru
Ing. David Holinek, Na Příkopech 871/7, Mohelnice,789 85, tel. 777 278 298, e-mail d_holinek@seznam.cz, IČO: 67723730, název společnosti: Ing. David Holinek.

Kupující – zákazník
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele www.standardykvality.cz.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že veškeré informace týkající se zákazníka a jeho transakcí uskutečněných na internetových stránkách provozovatele jsou zabezpečené proti zneužití a bez souhlasu zákazníka nebudou předány dál třetí osobě.

Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání.

Ceny zboží
Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno. Cena za dopravu je rovněž uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Informace o zboží
Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

Platba za zboží a expedici

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

  • Převodem – platba na účet prodávajícího předem
  • Platební bránou – platba pomocí platební karty

 

Dodání zboží
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.
Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Objednávky jsou považovány za závazné a případné požadavky na změny je nutné řešit individuálně s prodávajícím na d_holinek@seznam.cz. V mnoha případech se jedná o individuální dovoz zboží s malou obrátkovostí a proto zrušení objednávky vždy možné.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.
Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

Reklamace

Abychom dosáhli vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky
Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na emailu d_holinek@seznam.cz (uvádějte: jméno, společnost, číslo balíku nebo doporučené zásilky (DPD nebo Česká pošta) a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Reklamace v záruční době
Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců (12 měsíců u podnikatelských subjektů).
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci
Kupující zašle vadné zboží společně s informací o vadě na své vlastní náklady spolu s kopií faktury či paragonu na adresu prodejce. Při zasílání poštou nebo přepravní službou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v průvodní informaci k zaslanému reklamovanému zboží.

Možnost vrácení zboží
Podle platných zákonných úprav mají zákazníci z řad nepodnikatelských subjektů možnost výměny nebo vrácení zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím (při zakoupení) do dne převzetí zboží prodávajícím (při vrácení). Kupujícím uhrazené náklady na expedici se nevrací. Možnost vrácení se nevztahuje na spotřební materiál, zboží bez originálních obalů a příslušenství a dále zboží, které jeví známky opotřebení. V případě požadavku na vrácení zboží nás kontaktujte na d_holinek@seznam.cz, kde obdržíte informaci jak postupovat. Náklady na dopravu vraceného zboží hradí kupující. Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Kupující má právo na vrácení ceny zboží, pouze pokud je zboží ve 100% stavu a nejeví známky použití. Prodávající vrací pouze uhrazenou cenu zboží (nevrací náklady na dopravu, balení atd.).