ZAVEDENÍ STANDARDŮ IFS, BRCGS, FSSC, TESCO

Cílem standardů a norem kvality je vytvořit jednotný systém hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají potravinářské výrobky pod značkou obchodních řetězců. Snahou auditů je dosáhnout jednotné formulace, jednotných ověřovacích postupů, vysoké transparentnosti a vzájemného uznávání auditů napříč celým potravinářským řetězcem.

Zavedu kompletní systém a dokumentaci vyžadující oborové standardy a normy kvality IFS Food, IFS HPC Standard, IFS Logistics, IFS Wholesale/Cash & Carry, BRCGS Food, FSSC 22000, BRCGS Packaging Materials a standardy obchodních řetězců Tesco, Unilever, PepsiCo a připravím provoz k prověření certifikačním auditem.

Zkontroluji hygienický stav provozu, dodržování standardů a norem kvality, procesů a pracovních postupů v rámci směrnic, interních pravidel společnosti a legislativních požadavků.

Zpracuji, přezkoumám nebo zreviduji interní směrnice, předpisy, normy a vnitřní kontrolní systémy kvality:

  • politiku a cíle kvality
  • sanitační, hygienický a provozní řád
  • příručku HACCP
  • systém sledovatelnosti surovin
  • plán kontrol
  • řízení cizích předmětů (sklo/tvrdé plasty, nože, kovy, dřevo aj.)
  • řízení alergenů
  • řízení interních auditů
  • metrologický řád
  • plán údržby
  • systém hodnocení dodavatelů
  • řízení neshodného produktu, nápravná a preventivní opatření
  • řízení reklamací a stížností
  • krizový management a stahování výrobku z trhu
  • řízení dokumentů a záznamů
  • obrana potravin a obrana závodu
  • postup pro prevenci falšování
  • havarijní plán pro mimořádné krizové situace
  • řízení vývoje a výzkum
  • povinnosti vyplývající z DDD

IFS Food

Norma kvality IFS Food vznikla z požadavků německých a francouzských obchodních řetězců jako všeobecný standard na bezpečnost potravin v obchodních řetězcích. Norma IFS Food se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Tento standard je určen společnostem, které zpracovávají potraviny a nebalené produkty. Obchodní řetězce často vyžadují certifikaci IFS po svých dodavatelích, kteří jim dodávají potraviny pod privátní značkou řetězce. Aktuální verze normy IFS Food v7

IFS Wholesale/Cash & Carry

Standard IFS Wholesale/Cash & Carry byl vyvinut pro velkoobchody a velkoobchody Cash & Carry, zveřejněný od roku 2010. Je zaměřený na společnosti, které se zabývají nákupem a následným prodejem potravinářských výrobků včetně obalového materiálu určeného pro potravinářský průmysl. Nedochází zde k dalším výrobním procesům nebo procesům směřujícím k balení výrobků.

IFS Logistics

Norma pro podniky, jejichž činností jsou logistické služby v oblasti potravin a nepotravinářských výrobků, např. přeprava, skladování, nakládka či vykládka aj., se vztahuje na všechny druhy přepravy (dodávání po pozemních komunikacích, železnicích, lodí, letecky atd.) a na všechny druhy výrobků: zmrazené, chlazené.

IFS HPC

IFS HPC je norma pro kontrolu procesů výroby bezpečných a kvalitních výrobků pro domácnost a osobní péči. Standard vznikl na základě společné práce výrobců HPC (Household a Personal Care products), maloobchodníků a certifikačních orgánů a odráží potřeby rozvoje tohoto odvětví průmyslu. Standard IFS HPC zahrnuje čtyři skupiny produktů – kosmetické přípravky (make-up, lotiony, šampony, krémy atd.), chemické výrobky pro domácnost (detergenty, změkčovadla, čisticí prostředky, aromatické tyčinky atd.), domácí výrobky pro denní potřebu (rukavice pro domácnost, pečící papír, košťata, hliníkové fólie atd.), výrobky osobní hygieny (tampony, pinzety, mycí houby, plenky atd.)

BRCGS Food

Předmětem normy kvality BRCGS Food je výroba a nakládání s nebalenými produkty včetně jejich prvního balení. Tento standard je určen všem organizacím, které se ucházejí o zakázky na výrobu a dodávku potravin do obchodních řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Aktuální verze normy BRCGS Food je verze 8.

BRCGS Packaging Materials

BRCGS Packaging Materials je mezinárodní norma zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů. Vztahuje se nejen na primární obaly s přímým kontaktem s výrobkem, ale také na sekundární obaly, kde je vysoké hygienické riziko. Aktuální verze BRCGS Packaging Materials v6.

FSSC 22000

FSSC 22000 je komplexní certifikační schéma, které vhodným způsobem kombinuje systémovou složku řízení bezpečnosti potravin s konkrétními požadavky na zajištění bezpečnosti produktu, které jsou obdobné s požadavky systémů IFS, BRC, apod.
FSSC 22000 zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000:2005 „Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci“ a požadavcích na bezpečnost potravin v podobě „Programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin ve výrobě potravin“ uvedených v BSI PAS 220:2008 resp. ISO 22002-1:2010. FSSC 22000 je mezinárodní standard pro bezpečnost potravin, který je uznán organizací GFSI (Global Food Safety Initiative) a jeho certifikace je akceptována obchodními řetězci jako dostatečný důkaz o zajišťování bezpečnosti potravin ze strany výrobce.

TESCO Standard

TESCO Standard pro výrobu potravin je dokument, na jehož základě jsou prováděny dodavatelské audity potravinářských společností dodávajících do obchodní sítě Tesco. Společnost Tesco prověřuje své dodavatele privátních výrobků, aby si zajistila, že jimi dodávané produkty jsou zdravotně nezávadné, legální, mají schválenou kvalitu a zda jsou pracovní podmínky zaměstnanců při výrobě potravin pro Tesco v souladu s etickými požadavky. Tento standard je založen na normách BRC a IFS určených primárně pro výrobce potravin, obsahuje ale i řadu dalších požadavků, které nejsou v těchto hygienických standardech obsaženy.

Napište nám