Brožura Materiály určené pro styk s potravinami

Během výroby, zpracovávání, skladování, přípravy a servírování, tedy ještě před konečnou spotřebou, přicházejí potraviny a z nich připravené pokrmy do styku s mnoha materiály a předměty. Těmto výrobkům se říká materiály a předměty určené pro styk s potravinami (food contact materials, FCM).

Patří sem mimo jiné nádoby na přepravu potravin, stroje na zpracovávání potravin, obalové materiály, kuchyňské potřeby a nádobí. Tyto materiály by měly být dostatečně inertní, aby jejich složky neměly nepříznivý vliv na zdraví konzumenta ani neovlivnily kvalitu potravin. V Evropské unii (EU) platí řada legislativních požadavků, včetně povinnosti realizace úředních kontrol, které mají zajistit bezpečnost FCM a usnadnit volný pohyb zboží.

Evropská komise vydala stručnou informační brožuru v českém jazyce Materiály určené pro styk s potravinami.

Zdroj: Evropská komise

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *