Jak poznáme kvalitu? – PIVO

V české legislativě je kvalita piva stanovena pomocí několika ukazatelů, z nichž nejdůležitější pro spotřebitele jsou obsah alkoholu a extrakt původní mladiny. Podle extraktu mladiny si konzumenti obvykle objednávají v restauraci desítku, dvanáctku apod. Dosud v české legislativě nebyly pivní styly nijak zmíněny. Nově (od 2. pololetí 2017) jde o údaj sice dobrovolný, avšak pivovary musí dodržet obvyklý způsob produkce a surovinové složení podle postupů provozovaných v tradičních oblastech výroby. Tzn. že např. pokud je pro pivo Stout obvyklé, že je to svrchně kvašené velmi tmavé pivo, nesmí být označení Stout použito pro pivo světlé nebo spodně kvašené.

Obsah alkoholu není pro českého spotřebitele tak důležitý. Piva s vysokým obsahem alkoholu jsou spíše výjimkou. Obecně je pro orientaci českého spotřebitele důležitější stupňovitost – obsah extraktu v původní mladině.

Při senzorickém hodnocení piva je hodnocena jeho pěnivost, čirost, chuť a vůně. Všechny tyto ukazatele musí odpovídat hodnocenému typu piva. Pro spotřebitele je velmi důležitý jeden aspekt chuti, a sice hořkost.

Hořkost piva závisí na kvalitě a druhu chmele. Ušlechtilé chmele dodávají pivu příjemnou hořkost a jemnější chuť než chmely hrubé a poškozené nevhodným skladováním. Při subjektivním hodnocení hořkosti se rozlišuje intenzita hořkosti, charakterizující první vjem při napití a charakter hořkosti, který vyjadřuje doznívání hořké chuti v ústech po napití. Například intenzita hořkosti má být u piva českého typu střední až silná, charakter mírně drsný až drsný ulpívající. Hořkost piva je závislá na obsahu některých látek pocházejících z chmele či z takových látek vzniklých. Tyto látky charakterizující hořkost lze zjistit i objektivně – chemickým výpočtem, stanoveným podle metodik IBU (Internati-onal Bitterness Unit) nebo EBU (European Bitterness Unit). Plzeňské pivo na stupnici IBU vykazuje hodnoty hořkosti 35 – 45 jednotek a patří tak mezi nejvíce hořké ležáky. Absolutně nejvyšší hořkost vykazují některá piva typu IPA (resp. AIPA) – 120 jednotek.

Více o kvalitě piva naleznete v publikaci České technologické platformy pro potraviny, odkaz zde. Zde se dočtete další informace, např:

 • význam piva ve výživě
 • výroba piva
 • suroviny
 • principy technologie výroby
 • členění piv
 • způsob kvašení
 • obsah extraktu původní mladiny
 • barva
 • surovina pro slad
 • piva filtrovaná, nefiltrovaná, kvasnicová
 • balení a způsobu nabídky
 • požadavky na kvalitu, vnímání kvality
 • označování
 • zacházení s pivem
 • druhy obalů, požadavky na obaly

Zdroj: ctpp.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *