Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Podle nařízení 852/2004/ES o hygieně u potravin je zabránění kontaminace způsobené zvířaty a škůdci a regulace těchto živočichů jednou ze základních podmínek. Kromě toho ochranu před hmyzem a hlodavci v potravinářských podnicích nařizuje zákon 258/2000 o veřejném zdraví. Opatření je nutno provádět pravidelně a vést o nich evidenci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

DERATIZACE, DEZINSEKCE, DEZINFEKCE

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. „O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných“ stanovuje povinnost preventivně působit k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a průběžné provádět ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Posoudím provoz a stávající úroveň potřeby zabezpečení deratizace, dezinsekce a dezinfekce (DDD).

Nastavím pravidelná preventivní opatření k zabránění kontaminace způsobené zvířaty, škůdci a mikroorganismy a propojím s příslušnou legislativní evidencí a interní dokumentací (např. příručka HACCP, Kontrola škůdců).

Součástí preventivních opatření je dodržování zásad správné výrobní a hygienická praxe, tzn. úklid, odstraňování odpadků apod. Tyto principy jsou základem a odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP.

Napište nám