Příručky správné výrobní a hygienické praxe

Správnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu. Na základě přímo aplikovatelného předpisu Evropského Společenství členské státy podporují vypracování vnitrostátních pokynů pro …

Klamavá označení místa původu potravin

Ministerstvo zemědělství České republiky a Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňují na nutnost dodržování požadavků právních předpisů v oblasti informování spotřebitelů o skutečném místě původu potravin.

Obecně

Výše uvedené souvisí s naléhavou situací týkající se celé řady potravin, které mají

Druhá verze Pokyny pro nakládání s potravinovými alergeny

Sdružení FoodDrinkEurope vydalo aktualizované pokyny, jež stanoví obecné zásady, jak zacházet se specifickými potravinami způsobující alergie nebo nesnášenlivost. Vodítko poskytuje výrobcům informace o správné praxi v oblasti řízení rizik při zacházení s alergenními potravinami.

Aktualizované pokyny v pdf najdete zde

10 tipů pro interní auditory

Interní audity jsou mocným nástrojem, který pomáhá organizacím zjistit, kde jsou efektivní a kde se musí zlepšit, aby se mohly rozvíjet. Přesto má mnoho organizací s procesy interního auditu potíže. Následující tipy pomohou interním auditorům a vedoucím programu auditu plně …

Překážky zajištění bezpečnosti potravin

Přečtěte si o těchto běžných problémech s bezpečností potravin a dozvíte se několik tipů, jak se s nimi vypořádat.

Bezpečnost potravin je důležitá pro zajištění trvalého přežití vašeho zařízení. Chápeme však, že ve snaze zajistit bezpečnost potravin čelíte určitým výzvám. …

Dozorové orgány nad potravinami a krmivy

Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti Ministerstva zemědělství (Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Ústav

Tipy pro osobní hygienu v kuchyni

Nastavte pomocí těchto ukazatelů hygienické standardy svého kuchyňského personálu a udržíte tak své jídlo snáze v bezpečí.

Osobní hygiena

Osobní hygiena je často příčinou mnoha případů otravy potravinami. Pokud však jde o bezpečnost potravin, je tendence ji upozaďovat. Pozorování a …